کلستنیکس – مربی آنلاین

متولد کشور اکراین مربی کلستنیکس level 2 از سال 2016 مدرس بین المللی کلستنیکس کلاس های آنلاین این مربی: مسابقه دهنده حرفه ایی مقدماتی تمرین در منزل