اگر شما به تازگی با کراسفیت آشنا شده اید در این پکیج میتوانید مهارتهای مقدماتی کراسفیت را اصولی بیاموزید و در تمام فاکتورهای مرتبت با مهارتهای جسمانی قوی تر شوید

فاصله زمانی رویداد (27)

روز اول 4/1
-
نمایش برنامه

روز دوم 4/1
-
نمایش برنامه

روز سوم 4/1
-
نمایش برنامه

روز چهارم 4/1
-
نمایش برنامه

روز پنجم 4/1
-
نمایش برنامه

روز ششم 4/1
-
نمایش برنامه

روز اول 4/2
-
نمایش برنامه

روز دوم 4/2
-
نمایش برنامه

روز سوم 4/2
-
نمایش برنامه

روز چهارم 4/2
-
نمایش برنامه

روز پنجم 4/2
-
نمایش برنامه

روز ششم 4/2
-
نمایش برنامه

روز هفتم 4/2
-
نمایش برنامه

روز اول 4/3
-
نمایش برنامه

روز دوم 4/3
-
نمایش برنامه

روز سوم 4/3
-
نمایش برنامه

روز چهارم 4/3
-
نمایش برنامه

روز پنجم 4/3
-
نمایش برنامه

روز ششم 4/3
-
نمایش برنامه

روز هفتم 4/3
-
نمایش برنامه

روز اول 4/4
-
نمایش برنامه

روز دوم 4/4
-
نمایش برنامه

روز سوم 4/4
-
نمایش برنامه

روز چهارم 4/4
-
نمایش برنامه

روز پنجم 4/4
-
نمایش برنامه

روز ششم 4/4
-
نمایش برنامه

روز هفتم 4/4
-
نمایش برنامه

برنامه کلاسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جزئیات کلاس

  • دسته کراس فیت
  • طول دوره 30 روز
  • قیمت اصلی 200.000 تومان
پیوستن