اگر شما به تازگی با کراسفیت آشنا شده اید در این پکیج میتوانید مهارتهای مقدماتی کراسفیت را اصولی بیاموزید و در تمام فاکتورهای مرتبت با مهارتهای جسمانی قوی تر شوید

فاصله زمانی رویداد (34)

روز اول
-
نمایش برنامه

روز دوم
-
نمایش برنامه

روز سوم
-
نمایش برنامه

روز چهارم
-
نمایش برنامه

روز پنجم
-
نمایش برنامه

روز ششم
-
نمایش برنامه

روز اول 2
-
نمایش برنامه

روز دوم 2
-
نمایش برنامه

روز سوم 2
-
نمایش برنامه

روز چهارم 2
-
نمایش برنامه

روز پنجم 2
-
نمایش برنامه

روز ششم 2
-
نمایش برنامه

روز هفتم 2
-
نمایش برنامه

روز اول 3
-
نمایش برنامه

روز دوم 3
-
نمایش برنامه

روز سوم 3
-
نمایش برنامه

روز چهارم 3
-
نمایش برنامه

روز پنجم 3
-
نمایش برنامه

روز ششم 3
-
نمایش برنامه

روز هفتم 3
-
نمایش برنامه

روز اول 4
-
نمایش برنامه

روز دوم 4
-
نمایش برنامه

روز سوم 4
-
نمایش برنامه

روز چهارم 4
-
نمایش برنامه

روز پنجم 4
-
نمایش برنامه

روز ششم 4
-
نمایش برنامه

روز هفتم 4
-
نمایش برنامه

روز اول 4/1
-
نمایش برنامه

روز دوم 4/1
-
نمایش برنامه

روز سوم 4/1
-
نمایش برنامه

روز چهارم 4/1
-
نمایش برنامه

روز پنجم 4/1
-
نمایش برنامه

روز ششم 4/1
-
نمایش برنامه

روز هفتم 4/1
-
نمایش برنامه

برنامه کلاسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جزئیات کلاس

  • دسته کراس فیت
  • طول دوره 30 روز
  • قیمت اصلی 200.000 تومان
پیوستن