روز دوم + مقدماتی – مربی آنلاین
3 rounds (video) 50 single skipping rope (video) 15 bouncing high knee (هر پا) 8 walk out(video) 10 M broad jump Workout A4 rounds ۱ تا ۲ دقیقه استراحت بین هر حرکت ست انجام شودانتخاب دامبل بر اساس توانایی ورزشکار میباشد.  شماره های آخر از هر تکرار در سِت باید تقریبا به سختی انجام شود. […]
جهت دسترسی به این صفحه میبایست برنامه این کلاس را خریداری کرده باشید. در صورتی که برنامه ماهانه خریداری کرده اید واردپروفایل خود شوید دقت کنید که با شماره ایی وارد شوید که برنامه های ماهانه را خریداری کرده اید برای ورود با ثبت نام روی دکمه زیر کلیک کنید