روز اول – نیمه حرفه ایی – مربی آنلاین
شنبه WEIGHTLIFTING + CONDITIONINGA. Full body warm up (video)B. OHD Banded Pull_apart Shoulder pull apart&Banded Shoulder pass over (video) WEIGHTLIFTINGWarm-upA) warm-up for weightlifting sessions (BARBELL WARM-UP VIDEO) A1. 2 power cleanA2. 2 front squats A3. 2 clean Rest 20 secondsA4.2 strict pressesA5. 2 push presses  A6. 2 push jerks A7. 2 split jerks بعد‌‌ از انجام مرحله […]
جهت دسترسی به این صفحه میبایست برنامه این کلاس را خریداری کرده باشید. در صورتی که برنامه ماهانه خریداری کرده اید واردپروفایل خود شوید دقت کنید که با شماره ایی وارد شوید که برنامه های ماهانه را خریداری کرده اید برای ورود با ثبت نام روی دکمه زیر کلیک کنید