روز اول – حرفه ای و مسابقه دهنده – مربی آنلاین
WEIGHTLIFTING + CONDITIONING (A. Full body warm up (video (B. Hip – Extension (VIDEO C. 10 from each move Banded Shoulder pull apart &Banded Shoulder pass over (video) WEIGHTLIFTING Warm-up A) warm-up for weightlifting sessions (BARBELL WARM-UP ( VIDEO) A1. 2 power clean .A2. 2 Front squat A3. 2 clean A4.2 strict presses + 2 […]
جهت دسترسی به این صفحه میبایست برنامه این کلاس را خریداری کرده باشید. در صورتی که برنامه ماهانه خریداری کرده اید واردپروفایل خود شوید دقت کنید که با شماره ایی وارد شوید که برنامه های ماهانه را خریداری کرده اید برای ورود با ثبت نام روی دکمه زیر کلیک کنید