روز دوم – حرفه ای و مسابقه دهنده – مربی آنلاین
STRENGTH + SKILL A. 10 (Cal)  assultbike or 400 m run (B.Full body warm-up (video C. Banded hip mobility( video) #1 – STRENGTH A) Back squat –  3 x 8 @ 70% 72% 74%, Rest 3 minutes between sets ۳ ست با  ۸ تکرار از حرکت  بک اسکوات در برنامه شما میباشد. درصدهای بک اسکوات شما […]
جهت دسترسی به این صفحه میبایست برنامه این کلاس را خریداری کرده باشید. در صورتی که برنامه ماهانه خریداری کرده اید واردپروفایل خود شوید دقت کنید که با شماره ایی وارد شوید که برنامه های ماهانه را خریداری کرده اید برای ورود با ثبت نام روی دکمه زیر کلیک کنید