روز ششم – حرفه ای و مسابقه دهنده – مربی آنلاین
روز ششم STRENGTH + CONDITIONIN A. 15 cal row or 400 m run (video)  B. Full body warm-up(video) B.Banded good morning STRENGTH A) Deadlift from below the knee 4 x 4 @ 70% 75% 80% 85% rest 3-minutes between sets CONDITIONING Warm-up A) Complete @ an easy pace (nose breathing only) دهان بسته باشد و […]
جهت دسترسی به این صفحه میبایست برنامه این کلاس را خریداری کرده باشید. در صورتی که برنامه ماهانه خریداری کرده اید واردپروفایل خود شوید دقت کنید که با شماره ایی وارد شوید که برنامه های ماهانه را خریداری کرده اید برای ورود با ثبت نام روی دکمه زیر کلیک کنید