روز سوم – حرفه ای و مسابقه دهنده – مربی آنلاین
SKILL + CONDITIONING A. 400m run  (video)  B. Full body warm-up 8 reps of each move  SKILL A) Overhead Flow  3side Turkish get-up, alternate each sides B) DB Overhead/Snatch skill Complete all three (3) 3 Rounds 1.5 one side DB power snatch 2.4 one side DB Overhead squat 3.3 side DB (squat) snatch در ابتدا‌حرکت […]
جهت دسترسی به این صفحه میبایست برنامه این کلاس را خریداری کرده باشید. در صورتی که برنامه ماهانه خریداری کرده اید واردپروفایل خود شوید دقت کنید که با شماره ایی وارد شوید که برنامه های ماهانه را خریداری کرده اید برای ورود با ثبت نام روی دکمه زیر کلیک کنید