روز چهارم + مقدماتی – مربی آنلاین
3 rounds (۳ست)10 half way burpees (video)10 walking lunges side twists (video)(video) 10 m bear crawl 10 laying down wind mile shoulder rotation ( video) _______________Workout AEmom  ایمام یعنی که شما در ۱ دقیقه حرکاتی را انجام میدهید. حرکتها معمولا در ۲۰‌تا ۴۵ ثانیه به اتمام‌ میرسند باقی وقت شما از آن یک را استراحت […]
جهت دسترسی به این صفحه میبایست برنامه این کلاس را خریداری کرده باشید. در صورتی که برنامه ماهانه خریداری کرده اید واردپروفایل خود شوید دقت کنید که با شماره ایی وارد شوید که برنامه های ماهانه را خریداری کرده اید برای ورود با ثبت نام روی دکمه زیر کلیک کنید