روز پنجم- نیمه حرفه ایی – مربی آنلاین
روز پنجم WEIGHTLIFTING + STRENGTH + CONDITIONING Warm-upFull body warm-up ( video)Hip banded mobility ( video) 10 Band pull_apart ( video )10 Band pass_over ( video )60 seconds of quad foam roll each leg ( video)Weightlifting warm-upEmpty barbell warm-upA1.2 deadliftA2. 2 high pullA3. 2 Muscle power cleanA4. 2 high hang power clean hold 2 seconds on […]
جهت دسترسی به این صفحه میبایست برنامه این کلاس را خریداری کرده باشید. در صورتی که برنامه ماهانه خریداری کرده اید واردپروفایل خود شوید دقت کنید که با شماره ایی وارد شوید که برنامه های ماهانه را خریداری کرده اید برای ورود با ثبت نام روی دکمه زیر کلیک کنید