روز دوم – نیمه حرفه ایی – مربی آنلاین
روز دوم STRENGTH + SKILL10 (Cal)  assultbike Full body warm-up ( video)Hip warm-up with band ( video)1 – STRENGTHA) Back squat –  3 x 8 @ 60% 65% 70%, Rest 3 to 4 minutes between sets ۳ ست با  ۸ تکرار از حرکت  بک اسکوات در برنامه شما قرار دارد . درصدهای بک اسکوات شما مشخص شده. ولی […]
جهت دسترسی به این صفحه میبایست برنامه این کلاس را خریداری کرده باشید. در صورتی که برنامه ماهانه خریداری کرده اید واردپروفایل خود شوید دقت کنید که با شماره ایی وارد شوید که برنامه های ماهانه را خریداری کرده اید برای ورود با ثبت نام روی دکمه زیر کلیک کنید