روز ششم – نیمه حرفه ایی – مربی آنلاین
روز ششم STRENGTH + CONDITIONING Full body warm-up ( video )Banded good morningSTRENGTHA) Deadlift from below the knee use plates4 x 4 @ 60% 65% 70% 75%rest 3-minutes between setsCONDITIONINGWarm-upA) Complete @ an easy pace(nose breathing only)300 m Row5 dumbbell power snatch alternative5 thrusters30 double unders (or 50 single skip rope)Main setA1. 4 rounds 1 minute […]
جهت دسترسی به این صفحه میبایست برنامه این کلاس را خریداری کرده باشید. در صورتی که برنامه ماهانه خریداری کرده اید واردپروفایل خود شوید دقت کنید که با شماره ایی وارد شوید که برنامه های ماهانه را خریداری کرده اید برای ورود با ثبت نام روی دکمه زیر کلیک کنید