روز چهارم – نیمه حرفه ایی – مربی آنلاین
روز چهارم  ACTIVE RECOVERY A) Breath workA1. Diaphragm release (video)4 ROUNDS B) Hike clean (video)10 reps, alternating arms, focusing on smooth, relaxed movementPath to movement efficiency.10 KB Plank drags 10 KB cock squat (video)10 R/L side KB half-kneeling strict press (video) امروز روز استراحت اکتیو شماست . وزنه های سنگین در کتل بل به شما پیشنهاد […]
جهت دسترسی به این صفحه میبایست برنامه این کلاس را خریداری کرده باشید. در صورتی که برنامه ماهانه خریداری کرده اید واردپروفایل خود شوید دقت کنید که با شماره ایی وارد شوید که برنامه های ماهانه را خریداری کرده اید برای ورود با ثبت نام روی دکمه زیر کلیک کنید