روز سوم + مقدماتی – مربی آنلاین
3 rounds (۳ست)(video) 70 single skipping rope (video) 20 jumping Jack ( هر پا) (video) 8 inch worm (video) 10 M crab walk (video)10 kneeling thoracic spine rotation WORKOUT A ۱ تا ۲ دقیقه استراحت بین هر ست انجام شودانتخاب دامبل بر اساس توانایی ورزشکار میباشد.  شماره های آخر از هر سِت باید تقریبا به […]
جهت دسترسی به این صفحه میبایست برنامه این کلاس را خریداری کرده باشید. در صورتی که برنامه ماهانه خریداری کرده اید واردپروفایل خود شوید دقت کنید که با شماره ایی وارد شوید که برنامه های ماهانه را خریداری کرده اید برای ورود با ثبت نام روی دکمه زیر کلیک کنید