روز ششم + مقدماتی – مربی آنلاین
3 ROUNDS 100 Skipping rope (video) 10 Air squat  (اسکوات کامل، سرعت پایین) (video) 10 walk out(video) 10 half kneeling thoracic should rotation (هر طرف) _______________Skill A4 Roundsrest 1:30 minute Between each move (بین هر ست انجام‌ شده ۱:۳۰ استراحت)(دامبل بر اساس توانایی شما انتخاب شود. شماره های آخر باید  به سختی انجام‌ شود ) […]
جهت دسترسی به این صفحه میبایست برنامه این کلاس را خریداری کرده باشید. در صورتی که برنامه ماهانه خریداری کرده اید واردپروفایل خود شوید دقت کنید که با شماره ایی وارد شوید که برنامه های ماهانه را خریداری کرده اید برای ورود با ثبت نام روی دکمه زیر کلیک کنید