روز چهارم – نیمه حرفه ایی 4 – مربی آنلاین
Day 4 ACTIVE RECOVERY A) Breath work A1. Diaphragm release (VIDEO), 3 repetitions of each variation تفسیر دیافراگم سه تکرار‌۳‌قسمت مختلف B) 3 rounds of B1) 10 m bear crawl (VIDEO) B2)12 hike clean (video) B3)12 KB cock squat (video) Rest 1_2 minutes between sets C) 800 m run (nasal breathing only) 3 minutes walk […]
جهت دسترسی به این صفحه میبایست برنامه این کلاس را خریداری کرده باشید. در صورتی که برنامه ماهانه خریداری کرده اید واردپروفایل خود شوید دقت کنید که با شماره ایی وارد شوید که برنامه های ماهانه را خریداری کرده اید برای ورود با ثبت نام روی دکمه زیر کلیک کنید