روز چهارم + مقدماتی 2 – مربی آنلاین
Day 4 200 m run Full body warm-up (VIDEO) Skill & Strength 3 Rounds A1.3×12 push ups A2. 3×12 dumbbell bench press (video) هر حرکت در ستهای ۳ تایی انجام می‌شود.  ستهای کامل حرکت اول را به اتمام رسانده بعد حرکت دوم را آغاز کنید. ۲‌ دقیقه استراحت بین هر ست. اگر حرکت شنا را […]
جهت دسترسی به این صفحه میبایست برنامه این کلاس را خریداری کرده باشید. در صورتی که برنامه ماهانه خریداری کرده اید واردپروفایل خود شوید دقت کنید که با شماره ایی وارد شوید که برنامه های ماهانه را خریداری کرده اید برای ورود با ثبت نام روی دکمه زیر کلیک کنید