روز پنجم – نیمه حرفه ایی 2 – مربی آنلاین
WEIGHTLIFTING + CONDITIONING 300 m run Full body warm-up (VIDEO) WEIGHTLIFTING Warm-up BARBELL WARM-UP (VIDEO) A1. 2 Romanian deadlifts A2. 3 snatch high pulls A3. 3 muscle snatches A4. 3 tempo overhead squats (OHS), tempo 23X1 A5. 3 snatch balances A6. 3 power snatches to OHS (receive each rep a little deeper, pause 2 seconds […]
جهت دسترسی به این صفحه میبایست برنامه این کلاس را خریداری کرده باشید. در صورتی که برنامه ماهانه خریداری کرده اید واردپروفایل خود شوید دقت کنید که با شماره ایی وارد شوید که برنامه های ماهانه را خریداری کرده اید برای ورود با ثبت نام روی دکمه زیر کلیک کنید