روز پنجم+ مقدماتی 3 – مربی آنلاین
Day 5 300 m run Full body warm-up (VIDEO) Skill & Strength &  conditioning A1. 3× 12 scapular pull up (VIDEO) حرکت دوم 70_seconds between each round A2. 3×15 dumbbell bench press (VIDEO) 2 minutes rest between each round A3. 3×10 Kettlebell one arm row (VIDEO) 1 minute rest between each rounds هر حرکت در […]
جهت دسترسی به این صفحه میبایست برنامه این کلاس را خریداری کرده باشید. در صورتی که برنامه ماهانه خریداری کرده اید واردپروفایل خود شوید دقت کنید که با شماره ایی وارد شوید که برنامه های ماهانه را خریداری کرده اید برای ورود با ثبت نام روی دکمه زیر کلیک کنید