روز ششم – نیمه حرفه ایی 3 – مربی آنلاین
Day 6 WEIGHTLIFTING+ STRENGTH + CONDITIONING Clean & push Jerk + split jerk Warm-up (video) A1. 2 power clean A2. 2 front squat A3. 2 clean A4. 2 strict press + 2 behind the neck strict press A5. 2 push jerk + 2 behind the neck push jerk A6. 2 push jerk + 2 behind […]
جهت دسترسی به این صفحه میبایست برنامه این کلاس را خریداری کرده باشید. در صورتی که برنامه ماهانه خریداری کرده اید واردپروفایل خود شوید دقت کنید که با شماره ایی وارد شوید که برنامه های ماهانه را خریداری کرده اید برای ورود با ثبت نام روی دکمه زیر کلیک کنید