روز ششم – نیمه حرفه ایی 2 – مربی آنلاین
Day 6 STRENGTH + CONDITIONING Warm-up 300 m row Full body warm-up (video) STRENGTH A) Deadlift (VIDEO) 12 Reps @55% 10 Reps @67% 3× 8 Reps @74% rest 3-minutes between sets (قبل از رسیدن‌به وزن‌مورد نظر،‌با وزنه‌ای پایین‌تر گرم‌کنید تا به وزن‌مورد نظر برسید) Wod of Cindy 20 minutes AMRAP 5 pull up 10 push […]
جهت دسترسی به این صفحه میبایست برنامه این کلاس را خریداری کرده باشید. در صورتی که برنامه ماهانه خریداری کرده اید واردپروفایل خود شوید دقت کنید که با شماره ایی وارد شوید که برنامه های ماهانه را خریداری کرده اید برای ورود با ثبت نام روی دکمه زیر کلیک کنید