روز ششم + مقدماتی 4 – مربی آنلاین
Day 6 100 skipping rope (VIDEO) Full body warm-up (video) Strength & conditioning A) Barbel deadlift 10 Reps 4×8 Rest 2 minutes between sets ددلیفت‌شما با هالتر انجام می‌شود. سعی کنید که‌ از وزنه‌سبک شروع کنید. شما ۵ ست تمرینی‌در پیش رو دارید. بنابراین تکرارهای۱۰باید تقریبا۵۰٪ از توان شما‌باشد. و به تکرارهای ۸ که رسیدید […]
جهت دسترسی به این صفحه میبایست برنامه این کلاس را خریداری کرده باشید. در صورتی که برنامه ماهانه خریداری کرده اید واردپروفایل خود شوید دقت کنید که با شماره ایی وارد شوید که برنامه های ماهانه را خریداری کرده اید برای ورود با ثبت نام روی دکمه زیر کلیک کنید