روز سوم + مقدماتی 4 – مربی آنلاین
Day 3 Warm-up 100 single skipping Rope (VIDEO) Full body warm-up (VIDEO) A) Strength A1. Dumbbell clean (video) + push jerk 5× 8 ۵ ست ۸ تکرار Rest 2 minutes between each rounds استراحت ۲ دقیقه بین هر ست. (دامبل را بر اساس توانایی خود انتخاب کنید. هفته گذشته را هم چنین تمرینی در برنامه […]
جهت دسترسی به این صفحه میبایست برنامه این کلاس را خریداری کرده باشید. در صورتی که برنامه ماهانه خریداری کرده اید واردپروفایل خود شوید دقت کنید که با شماره ایی وارد شوید که برنامه های ماهانه را خریداری کرده اید برای ورود با ثبت نام روی دکمه زیر کلیک کنید