روز دوم+ حرفه ای و مسابقه دهنده 2 – مربی آنلاین
STRENGTH + SKILL Warm-up 300 m run then Full body warm-up (video) Skill #1 A) Back squat 10 Reps @57% 8 Reps @62% 8 Reps @68% 8 Reps @71% Skill #2 B) Front squat 4×5 @70 @70 @65 @60 C) 5 Rounds, not for time 4 Strict deficit handstand push ups 12 Pistols, alternating 2 […]
جهت دسترسی به این صفحه میبایست برنامه این کلاس را خریداری کرده باشید. در صورتی که برنامه ماهانه خریداری کرده اید واردپروفایل خود شوید دقت کنید که با شماره ایی وارد شوید که برنامه های ماهانه را خریداری کرده اید برای ورود با ثبت نام روی دکمه زیر کلیک کنید