روز دوم – نیمه حرفه ایی 3 – مربی آنلاین
Day 2 STRENGTH + SKILL Warm-up 50 double under or 100 skipping rope Full body warm-up (video) Strength A) push press 8 Reps× @55% 6 Reps @ 62% 5 Reps @ 68% 2×4 Reps @72% 1_2 minutes rest between sets Strength 2 B) shoulder press 6 reps @ 50 5 reps @ 55 3×4 reps […]
جهت دسترسی به این صفحه میبایست برنامه این کلاس را خریداری کرده باشید. در صورتی که برنامه ماهانه خریداری کرده اید واردپروفایل خود شوید دقت کنید که با شماره ایی وارد شوید که برنامه های ماهانه را خریداری کرده اید برای ورود با ثبت نام روی دکمه زیر کلیک کنید