روز دوم – نیمه حرفه ایی 2 – مربی آنلاین
Day 2 STRENGTH + SKILL Warm-up 300 m run then Full body warm-up (video) Strength A) push press 10 Reps× @45 8 Reps @56% 3×5 Reps @68% 1 minutes rest between sets Strength 2 B) shoulder press 4×5 reps@55 2 minutes rest Skill C) 3×16 pistol squat alternative ۱۶ تکرار پیستول اسکوات‌‌یک‌بار پای راست یک […]
جهت دسترسی به این صفحه میبایست برنامه این کلاس را خریداری کرده باشید. در صورتی که برنامه ماهانه خریداری کرده اید واردپروفایل خود شوید دقت کنید که با شماره ایی وارد شوید که برنامه های ماهانه را خریداری کرده اید برای ورود با ثبت نام روی دکمه زیر کلیک کنید