روز دوم + مقدماتی 4 – مربی آنلاین
Day 2 Warm-up گرم کردن 20 half way burpees (VIDEO) Full body warm-up (VIDEO) Strength A) Barbell bench press(VIDEO) 1× 8 2×6 3×5 در بنچ پرس، اول‌۱۰‌تکرار با هالتر خالی انجام دهید. در این هفته بعضی از تمرینات شما به جای دامبل با هالتر است(باربل) وقتی ست اصلی با تکرار ۸ را شروع کردید وزنه […]
جهت دسترسی به این صفحه میبایست برنامه این کلاس را خریداری کرده باشید. در صورتی که برنامه ماهانه خریداری کرده اید واردپروفایل خود شوید دقت کنید که با شماره ایی وارد شوید که برنامه های ماهانه را خریداری کرده اید برای ورود با ثبت نام روی دکمه زیر کلیک کنید