روز دوم مقدماتی – 4/1 – مربی آنلاین
Day 2 Warm-up گرم کردن 20 half way burpees (VIDEO) Full body warm-up (VIDEO) A) Back squat (video) 5×10 Rest 2 minutes between sets (در این‌قسمت‌شما ۵‌ست بک اسکوات را در پیش رو دارید . قبل از شروع چندین تکرار انجام‌داده و وزنه‌ای را که قرار است با تکرارهای ۱۰ باشد را انتخاب کنید. این […]
جهت دسترسی به این صفحه میبایست برنامه این کلاس را خریداری کرده باشید. در صورتی که برنامه ماهانه خریداری کرده اید واردپروفایل خود شوید دقت کنید که با شماره ایی وارد شوید که برنامه های ماهانه را خریداری کرده اید برای ورود با ثبت نام روی دکمه زیر کلیک کنید