روز دوم + مقدماتی 3 – مربی آنلاین
Day 2 Warm-up گرم کردن 20 half way burpees (VIDEO) Full body warm-up (VIDEO) Strength A) dumbbell bench press(VIDEO) 1× 14 1×12 1×10 3×8 در بنچ پرس، دامبل خود را از ست اول که تکرارها ۱۴ هست تقریبا سبک انتخاب کنید. در هر ست که شماره ها پایین تر می آید، دامبل ها باید سنگین‌تر […]
جهت دسترسی به این صفحه میبایست برنامه این کلاس را خریداری کرده باشید. در صورتی که برنامه ماهانه خریداری کرده اید واردپروفایل خود شوید دقت کنید که با شماره ایی وارد شوید که برنامه های ماهانه را خریداری کرده اید برای ورود با ثبت نام روی دکمه زیر کلیک کنید