روز دوم + مقدماتی 2 – مربی آنلاین
Warm-up گرم کردن 100 skipping Rope (VIDEO) Full body warm-up (VIDEO) Strength A) 4 × 8 Back Squat (VIDEO) 2 minutes rest between each round ۲ دقیقه استراحت بین ستها شماره اول تعداد ست شما و شماره دوم‌تعداد تکرارهای شما میباشد. اضافه کردن وزنه به هالتر بسته به توانایی شما در ست دوم‌و سوم باید […]
جهت دسترسی به این صفحه میبایست برنامه این کلاس را خریداری کرده باشید. در صورتی که برنامه ماهانه خریداری کرده اید واردپروفایل خود شوید دقت کنید که با شماره ایی وارد شوید که برنامه های ماهانه را خریداری کرده اید برای ورود با ثبت نام روی دکمه زیر کلیک کنید