روز اول – نیمه حرفه ایی 4 – مربی آنلاین
Day 1 Strength + CONDITIONING 300 m run or row Full body Warm-up (video) A)Back squat (video) 1×10 @57% 1×8 @62% 1×6 @67% 1×6 @71% 1×6 @ 76% Rest 2 minutes between rounds 2 دقیقه استراحت بین ستها B) Fronts squat (video) 1×5@60% 1×5 @70% 2×5@75% 2 minutes rest between sets ۲ دقیقه استراحت بین‌ستها […]
جهت دسترسی به این صفحه میبایست برنامه این کلاس را خریداری کرده باشید. در صورتی که برنامه ماهانه خریداری کرده اید واردپروفایل خود شوید دقت کنید که با شماره ایی وارد شوید که برنامه های ماهانه را خریداری کرده اید برای ورود با ثبت نام روی دکمه زیر کلیک کنید