روز اول – نیمه حرفه ایی 2 – مربی آنلاین
Day 1 Strength + CONDITIONING 200 m run Full body Warm-up (video) Back squat 1×10 @50% 1×8 @58% 1×6 @63% 1×4 @67 Fronts squat 1×5@42% 3 ×5 @50   CONDITIONING شما برنامه کاندیشنینگ را در پیش رو دارید و توجه داشته باشید  که همیشه باید قبل از انجام این  تمرینات به خوبی گرم کنید . […]
جهت دسترسی به این صفحه میبایست برنامه این کلاس را خریداری کرده باشید. در صورتی که برنامه ماهانه خریداری کرده اید واردپروفایل خود شوید دقت کنید که با شماره ایی وارد شوید که برنامه های ماهانه را خریداری کرده اید برای ورود با ثبت نام روی دکمه زیر کلیک کنید